oblikovanje vseh vrst besedil

   TEHNIČNO
   OBLIKOVANJE
   SEMINARSKIH,
   DIPLOMSKIH,
   MAGISTRSKIH NALOG
   IN DOKTORSKIH
   DISERTACIJ

    Primer urejene diplome

         primer urejene diplome

         kako mora izgledati diploma

         avtomatsko kazalo

         številčenje strani

         razmik med vrsticami

         navajanje virov in literature

    Copyright © 2010
    Vse pravice pridržane.Pravilniki o izdelavi diplomskih in

magistrskih nalog
 

Abitura fakulteta za komercialne in poslovne vede
Academia Maribor
B2
CPU
DOBA
Ekonomska fakulteta Ljubljana
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Fakulteta za Logistiko
Fakulteta za pomorstvo in promet
Fakulteta za socialno delo
Fakulteta za strojništvo Maribor
Fakulteta za upravo
Fakulteta za varnostne vede
Fakulteta za znanosti o okolju
Fakulteta za zravstvene vede Maribor
Fakultete za državne in evropske študije
Fakultete za družbene vede
Fakulteta za organizacijske vede Maribor
GEA College – Fakulteta za podjetništvo
Grm Nm - Center biotehnike in turizma
HERA
Inte-res
IRC
Izobraževalni zavod Memory
Izraz
Lampret consulting - Višja strokovna šola

Pedagoška fakulteta Koper
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Pedagoška fakulteta Maribor
Šolski center Ptuj
Šolski center Škofja Loka

Šolski center Velenje
Šolski center za pošto Ljubljana
Turistica
Visoka šola za zdravstvo Ljubljana
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Visoka šola za upravljanje in poslovodenje Novo mesto

Zaris

Navodila za izdelavo diplome


 

 

info@oblikovanje-diplom.eu

041 212 043